Older version of Traskorchestia traskiana

Shapiro, Leo