Image of Triteleia ixioides ssp. anilina

© 2009 Keir Morse