Image of Genista monspessulana

© 2008 Zoya Akulova