Image of Genista monspessulana

© 2011 Zoya Akulova