Image of Erigeron strigosus var. strigosus

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.