Image of Erythronium mesochoreum

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.