Image of Trifolium hybridum

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.