Image of Zonotrichia albicollis

© 2009 Kay Loughman