Erythrops serrata (G. O. Sars, 1863)

© Ershova, Elizaveta