Liomys salvini; Dipodomys spectabilis; Microdipodops pallidus

© Phil Myers