Image of Acridotheres tristis

© Erika Tavares, Royal Ontario Museum