Phascolion (Lesenka) collare: original legend (Selenka et al 1883)

© xxx