Menidia menidia notata (Mitchill). 1900-1901. Silversides; Menidia menidia.

Freshwater and Marine Image Bank, University of Washington Libraries Digital Collections