Sound from xeno-canto. XC19907 Turdus albocinctus (White-collared Blackbird)

© David Farrow