Image of Phragmatobia fuliginosa

© Stanislav Krejčík