Ronde komschelp - Diplodonta rotundata

© WoRMS for SMEBD