Baleia-franca-austral (Eubalaena australis)

© Cláudio Dias Timm