Image of Austrodecus bamberi

© Jian-Jia Wang, Ding-Yong Huang, Rong-Cheng Lin, Xin-Qing Zheng