Orangutan (Pongo pygmaeus) juvenile

© Jeff Whitlock