Older version of File:Zebras Etosha Namibia(1).jpg

Thomas Schoch