Physical Description

Diagnostic Description

description

Kolonie opgericht en vertakt. Takken bestaan uit internoden, opgebouwd uit 1 of 2 zoïdenrijen. De internoden zijn met elkaar verbonden door onverkalkte verbindingen. Het aantal zoïden per internode varieert van 1 tot veel. De gonozoïden zijn knotsvormig, druppelvormig of bijna bolvormig en zitten tussen de zoïden. Een internode met gonozoïde wordt hier verder een fertiele internode genoemd. Gonozoïden kunnen herkend worden aan hun hoge dichtheid aan poriën en aan hun opgeblazen vorm. Drie soorten kenozoïden kunnen voorkomen, namelijk in rhizoïden, in de koloniebasis en in stekels. De rhizoïden bestaan uit kenozoïden die zoals de internoden gescheiden zijn door verbindingen. Ze dienen voor de vasthechting aan het substraat en zien eruit als worteltjes. Enkele soorten hebben lange stekels, die bestaan uit één of meer kenozoïden.
  • De_blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende. 464.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Molecular Biology and Genetics

Molecular Biology

Statistics of barcoding coverage

Barcode of Life Data Systems (BOLD) Stats
Specimen Records:10
Specimens with Sequences:9
Specimens with Barcodes:8
Species:9
Species With Barcodes:8
Public Records:3
Public Species:3
Public BINs:3
Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© Barcode of Life Data Systems

Source: Barcode of Life Data Systems (BOLD)

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Barcode data

Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© Barcode of Life Data Systems

Source: Barcode of Life Data Systems (BOLD)

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!