Distribution

Read full entry

Distribution

 China (Anhui, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Sichuan, and Zheijiang). Representative specimens examined. China: Fujian: Wuyi Mountain, Wuyi Shan Team 80-225 (MO);Wuyishan, Hengkeng, H.-Y. Zou 1984 (MO); Guangdong: Ruyuan Xian, C. Wang 44102 (MO); Guangxi: Damiaoshan, Shanfang Qu, Cidong Xian, Jiuwanshan, S.-Q. Chen 14715 (MO); Guizhou: Yinjiang Xian, along the trail between Zhangjiaba and Huguoshi on the west side of the Fanjing Shan mountain range, B. Bartholomew 1660 (GH); Yinjiang Xian, vicinity of Xiapingsho on the west side of the Fanjing Shan mountain range, B. Bartholomew 1758 (GH, MO);Hubei: Lichuan, Metasequoia Region of Lichuan Xian (Hsien), vicinity of Lojiaba on the W side of the valley, B. Bartholomew 1950 (GH); no locality, E.H. Wilson 513 (GH); vicinity of Shui-sa-pa, J.L. Gressitt 2415 (GH); Hunan: Henyuang, Goulowshan, J.B. Zuo 356 (MO); Hengshan, Nanyue, Longci, S.-Q. Chen 3346 (2 sheets, MO); Yizhang, Mangshan, Datangken, L.-H. Liu 542 (MO); Jiangxi: De-Xin, De-xin county, K. Yao 11486 (GH); Lushan, M.L. Nie 91192 (MO); Sichuan: S. Wushan, A. Henry 52181 (GH); Zheijiang: Linan Xian, Changhua, Bailongtanshan, P.L. Chiu 961 (MO).

Trusted

Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© Stefanie M. Ickert-Bond, Jun Wen

Source: PhytoKeys

Belongs to 0 communities

This taxon hasn't been featured in any communities yet.

Learn more about Communities

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!