Overview

Distribution

Waarschijnlijk heel algemeen op stenen bij de Westhinderbank. Het is aan te raden de kolonies te reinigen en foto’s te nemen met een elektronenmicroscoop om tot een betrouwbare determinatie te komen. Verwarring met S. cuspidata en S. auriculata is niet denkbeeldig. De collectie van het KBIN bevat mogelijks veel kolonies van deze soort, verzameld tussen 1899 en 1911 op de Vlaamse Banken. Deze kolonies werden tijdens de revisie niet tot op soort gedetermineerd. Van het materiaal verzameld in 2004-2005 bij de Westhinderbank zijn slechts van een paar kolonies beelden met een elektronenmicroscoop gemaakt (De Blauwe, 2009).
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS for SMEBD

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Diagnostic Description

Description

Vormt een kleine korst. Zoïden in uitstralende rijen. Zoïden 0,4 tot 0,5 mm lang en hoekig. Opening min of meer rond met kleine sinus en brede scharnierpunten die puntig zijn ter hoogte van de sinus. Jonge zoïden kunnen 2 orale stekels dragen. Het peristoom vormt een stekelige ring rond de opening. Het knobbelig frontale oppervlak draagt relatief grote en weinig poriën. Avicularia loodrecht op het zoïdenoppervlak, net proximaal van de sinus in de binnenzijde van het peristoom. Te onderscheiden van S. cuspidata door de meer afgeronde opening, de kleine sinus en de vorm van de scharnierpunten. Broedkamers breder dan lang met weinig grote poriën, vaak knobbelig. Embryo’s roze.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS for SMEBD

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!