Overview

Distribution

Gekend van fossiel (Plioceen) en recent materiaal (Harmelin et al., 1989) in het Middellandse Zeegebied, van Ria de Ferrol in Spanje (Reverter & Fernandez, 1996) en sinds 2005 ook van de Westhinderbank (De Blauwe et al., 2006). Onlangs zijn bij nazicht van schelpmateriaal verzameld in 1905 op 51°29’15’’N-2°32’45’’O vier kolonies aangetroffen op een schelpklep, waarmee het nut van historische collecties bewezen is.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Diagnostic Description

Description

Vormt een kleine korst op de binnenzijde van schelpkleppen. Zoïden staan iets uiteen en zijn met elkaar verbonden met korte buisjes, in dit opzicht te vergelijken met Chorizopora brongniartii. Tussen de buisjes en de zoïden is vaak het substraat zichtbaar. In het netwerk van die buisjes zitten kleine kenozoïden en avicularia. Zoïden onregelmatig ovaal, het mandvormig schild bestaat uit 12 tot 16 costae. 3 of 4 intercostale poriën. 4 orale stekels zijn aanwezig op zoïden met of zonder broedkamer. Broedkamer glad en niet geperforeerd. Avicularia ovaal, interzoïdaal, met afgerond rostrum. Kenozoïden elliptisch, met cirkelvomige opening, omringd met 2 tot 5 conische stekels. Ancestrula met frontaal membraan, omringd door stekels.
  • De_blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende. 464.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!