Overview

Distribution

Aan de binnenzijde van tweekleppige schelpen. Er bevinden zich kolonies in het KBIN, opgevist op de Hinderbanken in de periode 1904-1906. In mei 2004 is een kolonie aangetroffen op een schelpklep van de Kwintebank en in juni 2005 zijn meerdere kolonies aangetroffen op schelpkleppen van de Hinderbanken.
  • De_blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende. 464.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Diagnostic Description

description

De kolonie is klein en volledig aan het substraat vastgehecht. De zoïden liggen in één rij. Een jonge kolonie maakt een bocht van 90° en groeit daarna verder tot een cirkel met een diameter van 2 mm of groeit rechtlijnig door en bereikt een lengte tot 8 mm. Soms vertakt een kolonie, waarbij de twee rijen in tegenovergestelde richting van elkaar wegdraaien. Verderop kan de groei doorgaan in twee zoïdenrijen met de openingen in de ene rij naar links en in de andere naar rechts. Typisch is dat de zoïden in gebogen rijen naar de buitenzijde van de cirkel toe hun opening hebben. Op de Westhinderbank werden kolonies gevonden met meerdere zoïdenrijen naast elkaar, de typische groeivorm is dan niet duidelijk. In dit geval is de vorm van de zoïden een opvallend kenmerk. Het distale derde deel van de zoïden is plots zijwaarts gekeerd, de openingen zijwaarts gericht. Boven op de zoïde ligt een knobbelige richel waardoor het peristoom in doorsnede niet rond is zoals bij de overige Cyclostomata.
  • De_blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende. 464.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Ecology

Habitat

Depth range based on 1 specimen in 1 taxon.

Environmental ranges
  Depth range (m): 500 - 500
 
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.
All rights reserved

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Depth range based on 1 specimen in 1 taxon.

Environmental ranges
  Depth range (m): 500 - 500
 
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!