Overview

Distribution

Tussen 1900 en 1910 zijn meerdere kolonies verzameld op de Vlaamse Banken en nabij de Scheldemonding (collectie KBIN). Opgerichte koloniedelen spoelen af en toe aan op het strand na stormen. In België zijn korstvormige kolonies aangetroffen op krabbenschilden (aangespoeld te Zeebrugge in 2005) en op Hinia reticulata en Natica bewoond door een heremietkreeft (opgevist op de Hinderbanken in juni 2005). In 2003 zijn kolonies ontdekt op de strandhoofden in Koksijde. Daarna worden ze er jaarlijks aangetroffen, in het najaar zijn ze korstvormig, in het voorjaar vertonen de meeste kolonies een dichte massa van opgerichte delen (De Blauwe, 2004a). In februari 2009 zijn een tiental korstvormige kolonies aangetroffen op de rotsblokken naast het westerstaketsel in Nieuwpoort. Faasse & De Blauwe (2004) vermeldt twee kleine kolonies A. cf. condylocinereum in Zeeland (Westkapelle).
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Diagnostic Description

description

Vormt eerst een uitgebreide korst op stenen, schelpen of krabben. Later ontstaan op die korst knobbelige uitgroeiingen die zich ontwikkelen tot opgerichte koloniedelen. Deze koloniedelen vertakken, zowel de hoofdtak als de vertakkingen zijn cilindrisch. Het oppervlak vertoont knobbels met een diameter van ongeveer 0,5 cm. De korst is heel goed afpelbaar van het substraat. De korst en de opgerichte delen zijn grijs tot grijsbruin. Tussen de zoïden ligt vaak een ondiepe spleet, die in een slibrijke omgeving opgevuld raakt met slib. Daardoor kan de kolonie een bruinachtige kleur hebben, wat verwarring met A. diaphanum in de hand werkt. De zoïden hebben 18-19 tentakels, meestal 18. Materiaal uit de infralitorale franje te Koksijde had echter meestal 16-17 tentakels. In het voortplantingsseizoen is er een intertentaculair orgaan aanwezig en worden eieren gelost in de waterkolom die pas daar uitgroeien tot larve.
  • De_blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende. 464.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!