Overview

Distribution

Loppens (1906) noemt deze soort tamelijk algemeen op stenen, oesters en wieren. In het begin van de vorige eeuw trof Gilson deze soort alleen aan in de omgeving van de Hinderbanken. De afwezigheid in stalen genomen nabij de kust is opmerkelijk. Het is blijkbaar een soort van dieper water. Onderzoek in 2005 toonde aan dat Vesicularia spinosa nog altijd aanwezig is in de geulen tussen de Hinderbanken (De Blauwe et al., 2006). Op 30 april 2006 werd een kolonie aangetroffen, vastgehecht op een strandhoofd in Koksijde. In 2003 is een kolonie verzameld op het wrak van de Bourrasque (Zintzen, 2007). Uit Nederland zijn er meldingen waarvan het onzeker is of het om aangespoelde of om vastgroeiende kolonies gaat (Lacourt, 1949), Maitland (1851) vermeldt het aanspoelen in Katwijk en Westkapelle. Op 14 maart 2006 is in Nederland een kolonie aangetroffen in een benthosmonster van de zuidwestelijke Oestergronden (3°30’ W 53°30’N, diepte 32 m, Monster Programma MWTL, det. G. Van Moorsel/ecosub). Het is onzeker of de kolonie vastgehecht was, maar het is een biotoop waar deze soort te verwachten valt. Spoelt langs de Belgische kust vaak aan in het najaar en in de winter.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Vesicularia spinosa has been reported from all British coasts, from the southern English Channel and from the coasts of Ireland. There is a lack of contemporary records for this species. It may be poorly recorded.

Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© Sally Rouse

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Morphology

Colonies form erect, dense tufts; these are light grey-brown in colour and appear as slender plumes rather than spreading bushy tufts. The tufts can grow up to 30cm long in clumps. The autozooids develop into branches that divide in a regular dichotomous or trichotomous pattern. This gives the colony a very distinctive zig-zag appearance.

Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© Sally Rouse

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Size

Colonies are often 50-60mm long, however, in well-developed specimens they can reach 300mm or more. Autozooids are 0.45x0.2mm and are squat, cylindrical shaped structures, attached to kenozooidal branches.

Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© Sally Rouse

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Diagnostic Description

description

Vormt opgerichte licht grijsbruine dichte bosjes, 5 tot 30 cm lang. De hoofdtak is stevig en vertakt voortdurend op regelmatige intervallen. De takken bestaan uit kenozoïden die van elkaar gescheiden zijn door dwarswanden. Op dezelfde manier vertakken de zijtakjes. Alle groeitoppen eindigen in een puntige kenozoïde. Zoïden enkel of in onregelmatige rijen langs de takken, vooral op de jongste takken, niet blijvend. Ovaal, doorschijnend, proximaal vernauwend maar niet gesteeld, op een uitsprongetje van de tak. Polypide met 8 tentakels.
  • De_blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende. 464.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Look Alikes

This species may be confused with some of the Bugula species and possibly with erect hydroids such as Sertularia cupressina.

Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© Sally Rouse

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Ecology

Habitat

Depth range based on 85 specimens in 1 taxon.
Water temperature and chemistry ranges based on 9 samples.

Environmental ranges
  Depth range (m): 0 - 168
  Temperature range (°C): 9.346 - 11.639
  Nitrate (umol/L): 2.853 - 8.636
  Salinity (PPS): 34.243 - 35.504
  Oxygen (ml/l): 5.712 - 6.375
  Phosphate (umol/l): 0.333 - 0.682
  Silicate (umol/l): 2.118 - 5.963

Graphical representation

Depth range (m): 0 - 168

Temperature range (°C): 9.346 - 11.639

Nitrate (umol/L): 2.853 - 8.636

Salinity (PPS): 34.243 - 35.504

Oxygen (ml/l): 5.712 - 6.375

Phosphate (umol/l): 0.333 - 0.682

Silicate (umol/l): 2.118 - 5.963
 
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.
All rights reserved

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Vesicularia spinosa occurs on the lower shore and into the subtidal zone. It is often attached to small stones or shell gravel.

Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© Sally Rouse

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Depth range based on 85 specimens in 1 taxon.
Water temperature and chemistry ranges based on 9 samples.

Environmental ranges
  Depth range (m): 0 - 168
  Temperature range (°C): 9.346 - 11.639
  Nitrate (umol/L): 2.853 - 8.636
  Salinity (PPS): 34.243 - 35.504
  Oxygen (ml/l): 5.712 - 6.375
  Phosphate (umol/l): 0.333 - 0.682
  Silicate (umol/l): 2.118 - 5.963

Graphical representation

Depth range (m): 0 - 168

Temperature range (°C): 9.346 - 11.639

Nitrate (umol/L): 2.853 - 8.636

Salinity (PPS): 34.243 - 35.504

Oxygen (ml/l): 5.712 - 6.375

Phosphate (umol/l): 0.333 - 0.682

Silicate (umol/l): 2.118 - 5.963
 
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Trophic Strategy

In this species the polypide is quite large with 8 feeding tentacles.

Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© Sally Rouse

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

General Ecology

Very little is known of its biology or ecology. The arrangement of the short branches around the main stem of the colony leads it to accumulate a layer of sediment giving the colonies a ‘cruddy’ appearance.

Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© Sally Rouse

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Life History and Behavior

Growth

Colonies form erect, slender tufts.

Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© Sally Rouse

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!