Distribution

Read full entry

Distribution

Loppens (1906) noemt deze soort tamelijk algemeen op stenen, oesters en wieren. In het begin van de vorige eeuw trof Gilson deze soort alleen aan in de omgeving van de Hinderbanken. De afwezigheid in stalen genomen nabij de kust is opmerkelijk. Het is blijkbaar een soort van dieper water. Onderzoek in 2005 toonde aan dat Vesicularia spinosa nog altijd aanwezig is in de geulen tussen de Hinderbanken (De Blauwe et al., 2006). Op 30 april 2006 werd een kolonie aangetroffen, vastgehecht op een strandhoofd in Koksijde. In 2003 is een kolonie verzameld op het wrak van de Bourrasque (Zintzen, 2007). Uit Nederland zijn er meldingen waarvan het onzeker is of het om aangespoelde of om vastgroeiende kolonies gaat (Lacourt, 1949), Maitland (1851) vermeldt het aanspoelen in Katwijk en Westkapelle. Op 14 maart 2006 is in Nederland een kolonie aangetroffen in een benthosmonster van de zuidwestelijke Oestergronden (3°30’ W 53°30’N, diepte 32 m, Monster Programma MWTL, det. G. Van Moorsel/ecosub). Het is onzeker of de kolonie vastgehecht was, maar het is een biotoop waar deze soort te verwachten valt. Spoelt langs de Belgische kust vaak aan in het najaar en in de winter.

Trusted

translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Belongs to 0 communities

This taxon hasn't been featured in any communities yet.

Learn more about Communities

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!