Overview

Distribution

In veel schelpensoorten, tweekleppigen en slakkenhuizen, ook in de platen van de zeepok Balanus balanoides en kokers van kalkkokerwormen. Boorsporen komen heel algemeen voor in schelpkleppen op de Vlaamse Banken.
  • De_blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende. 464.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Diagnostic Description

description

De kolonie ligt binnen in lege of levende schelpen. Bij levende exemplaren kan de bruine opperhuid gezien worden in de kleine ronde of niervormige gaatjes. De boorgaatjes zijn onderling verbonden door fijne draadvormige uitlopers net onder het schelpoppervlak. Zoïden cilindrisch, slank, proximaal puntig, loodrecht op het schelpoppervlak. Opening terminaal, gesloten door een geelbruin, D-vormig operculum. De uitlopers bestaan uit vele cilindrische kenozoïden van variabele lengte. Hun distaal uiteinde is omhoog gebogen, een klein uitsteeksel doorprikt vaak het schelpoppervlak. De zoïden zijn door middel van een kort steeltje met de uitlopers verbonden. Polypide met 10 tentakels. De oppervlakteopeningen hebben een kenmerkende niervorm. De boorgaatjes hebben een constante grootte, ongeveer 0,1 mm in diameter. Broedzakken beginnen en eindigen kort bij de proximale en distale uiteinden van de gonozoïden.
  • De_blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende. 464.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Ecology

Habitat

Depth range based on 9 specimens in 1 taxon.
Water temperature and chemistry ranges based on 9 samples.

Environmental ranges
  Depth range (m): 21 - 34
  Temperature range (°C): 8.958 - 11.513
  Nitrate (umol/L): 2.853 - 6.408
  Salinity (PPS): 34.633 - 34.793
  Oxygen (ml/l): 6.311 - 6.375
  Phosphate (umol/l): 0.408 - 0.451
  Silicate (umol/l): 2.052 - 2.954

Graphical representation

Depth range (m): 21 - 34

Temperature range (°C): 8.958 - 11.513

Nitrate (umol/L): 2.853 - 6.408

Salinity (PPS): 34.633 - 34.793

Oxygen (ml/l): 6.311 - 6.375

Phosphate (umol/l): 0.408 - 0.451

Silicate (umol/l): 2.052 - 2.954
 
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.
All rights reserved

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Depth range based on 9 specimens in 1 taxon.
Water temperature and chemistry ranges based on 9 samples.

Environmental ranges
  Depth range (m): 21 - 34
  Temperature range (°C): 8.958 - 11.513
  Nitrate (umol/L): 2.853 - 6.408
  Salinity (PPS): 34.633 - 34.793
  Oxygen (ml/l): 6.311 - 6.375
  Phosphate (umol/l): 0.408 - 0.451
  Silicate (umol/l): 2.052 - 2.954

Graphical representation

Depth range (m): 21 - 34

Temperature range (°C): 8.958 - 11.513

Nitrate (umol/L): 2.853 - 6.408

Salinity (PPS): 34.633 - 34.793

Oxygen (ml/l): 6.311 - 6.375

Phosphate (umol/l): 0.408 - 0.451

Silicate (umol/l): 2.052 - 2.954
 
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!