Overview

Distribution

Loppens (1906) beschouwde deze soort als heel algemeen langs de Belgische kust. Lacourt (1949) noemt diverse vindplaatsen van Zeeland tot Friesland. Algemeen sublitoraal op stenen, schelpen, hydroïden en krabben in België en Nederland (Faasse & De Blauwe, 2004). Tolerant voor veranderlijke zoutgehaltes.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Diagnostic Description

description

Kenozoïden vormen een slanke kruipende uitloper. Aan het distale uiteinde van elke kenozoïde ontstaan opgerichte cilindrische zoïden. Op deze plaats vertakt de uitloper en zo vormen zich om de 1 tot 2 mm zoïdengroepjes. Zoïden transparant, cilindrisch of knotsvormig, het proximaal deel versmalt plots en lijkt op een steel. De eindstandige opening is opvallend tweelobbig. Polypide met 11 tot 15 tentakels. De lengte van de zoïden en van het smalle proximale deel is variabel. In tegenstelling tot Triticella, degenereert de polypide soms en vormt zich een resterend ‘bruin lichaam’. De tweelobbige opening vormt het opvallendste onderscheid met Triticella.
  • De_blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende. 464.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Ecology

Habitat

Depth range based on 2 specimens in 1 taxon.

Environmental ranges
  Depth range (m): 10.9 - 20.4

Graphical representation

Depth range (m): 10.9 - 20.4
 
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.
All rights reserved

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Depth range based on 2 specimens in 1 taxon.

Environmental ranges
  Depth range (m): 10.9 - 20.4

Graphical representation

Depth range (m): 10.9 - 20.4
 
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!