Overview

Distribution

Levende kolonies werden in 2005 aangetroffen op keien tussen de Hinderbanken. Leeft ook op kalkkokerwormen op boeien op zee (mond. med. F. Kerckhof). In Zeeland leeft deze soort bij het Goesse Sas en aan de noordzijde van de Zeelandbrug (Faasse & De Blauwe, 2004) en op de Klaverbank (pers. med. G. van Moorsel). In België op aangespoelde voorwerpen en riemwiervoetjes (De Blauwe, 2005).
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

southern Gaspe waters (Baie des Chaleurs, Gaspe Bay to American, Orphan and Bradelle banks; eastern boundary: eastern Bradelle Valley) to Digby
  • North-West Atlantic Ocean species (NWARMS)
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Diagnostic Description

Description

Vormt brede onregelmatige korsten. Zoïden ovaal, soms proximaal verbreed. Gescheiden door diepe groeven. Frontale verkalking klein, driehoekig, glad en glasachtig. 4 (zelden 6) stekels aan het distale einde van de zoïde; distaal paar klein, puntig en opgericht, meestal ontbrekend, vooral in de nabijheid van een broedkamer, proximaal paar altijd aanwezig, 1 of beide kunnen sterk verlengd en verdikt zijn, recht of gebogen, opstaand of gedrapeerd over het frontale oppervlak. Avicularia klein, geplaatst op de frontale verkalking, met puntig rostrum, vaak afwezig. Broedkamers bolvormig met fijn gekorreld oppervlak. Kolonies zonder broedkamer kunnen verward worden met Amphiblestrum auritum. Eieren en embryo’s oranje.
  • De_blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende. 464.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Ecology

Habitat

infralittoral of the Gulf and estuary
  • North-West Atlantic Ocean species (NWARMS)
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Depth range based on 15 specimens in 1 taxon.
Water temperature and chemistry ranges based on 13 samples.

Environmental ranges
  Depth range (m): 17 - 234.3
  Temperature range (°C): 6.506 - 11.782
  Nitrate (umol/L): 6.408 - 15.164
  Salinity (PPS): 33.659 - 35.225
  Oxygen (ml/l): 4.518 - 6.313
  Phosphate (umol/l): 0.441 - 1.586
  Silicate (umol/l): 2.954 - 8.110

Graphical representation

Depth range (m): 17 - 234.3

Temperature range (°C): 6.506 - 11.782

Nitrate (umol/L): 6.408 - 15.164

Salinity (PPS): 33.659 - 35.225

Oxygen (ml/l): 4.518 - 6.313

Phosphate (umol/l): 0.441 - 1.586

Silicate (umol/l): 2.954 - 8.110
 
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.
All rights reserved

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Depth range based on 15 specimens in 1 taxon.
Water temperature and chemistry ranges based on 13 samples.

Environmental ranges
  Depth range (m): 17 - 234.3
  Temperature range (°C): 6.506 - 11.782
  Nitrate (umol/L): 6.408 - 15.164
  Salinity (PPS): 33.659 - 35.225
  Oxygen (ml/l): 4.518 - 6.313
  Phosphate (umol/l): 0.441 - 1.586
  Silicate (umol/l): 2.954 - 8.110

Graphical representation

Depth range (m): 17 - 234.3

Temperature range (°C): 6.506 - 11.782

Nitrate (umol/L): 6.408 - 15.164

Salinity (PPS): 33.659 - 35.225

Oxygen (ml/l): 4.518 - 6.313

Phosphate (umol/l): 0.441 - 1.586

Silicate (umol/l): 2.954 - 8.110
 
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Life History and Behavior

Behavior

Diet

Small microorganisms, including diatoms and other unicellular algae.
  • North-West Atlantic Ocean species (NWARMS)
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!