Physical Description

Diagnostic Description

Description

Membranipora en Conopeum worden gemakkelijk verward. Ze kunnen onderscheiden worden door de ancestrula, die enkel is bij Conopeum en dubbel bij Membranipora. De ancestrulaire regio ontbreekt echter dikwijls. Vergelijking van de ecologische gegevens van elke soort geeft een goede indicatie voor determinatie. Membranipora membranacea komt voor als uitgebreide kolonies op bladeren van Laminaria en kleinere kolonies op Fucus serratus. M. tenuis komt voor op stenen en schelpen uit de kust. Conopeum vormt kolonies op harde substraten of op estuariene planten en wordt niet verwacht op bruinwieren. Conopeum seurati is beperkt tot water met laag zoutgehalte. Conopeum reticulum komt voor in brak water en in zee. C. reticulum kan herkend worden door de aanwezigheid van kenmerkende kenozoïden, deze kenozoïden zijn echter in onze streek vaak afwezig. Voorzichtigheid is geboden om Conopeum niet te verwarren met Electra monostachys of Electra crustulenta.
  • De_blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende. 464.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS Editorial Board

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!