dcsimg

Научни имиња

Претпочитани имиња

Frigichione
Род — признено од EOL Dynamic Hierarchy 1.1иEOL Dynamic Hierarchy 1.1
Појдовен таксон од Catalogue of Life in Species 2000 & ITIS Catalogue of Life
Frigichione
Род — признено од Paleobiology Database
Frigichione Fletcher 1938
Род — признено од World Register of Marine SpeciesиGBIF classification

Алтернативни имиња

Frigichione

Народни имиња

Нема народни имиња поврзани со таксонов.

Згрижени чиноследи за Frigichione

World Register of Marine Species

Animalia
Mollusca
Bivalvia
Venerida
Veneridae
Frigichione Fletcher 1938 (страницава)
Скратени се уште 141 варијанти заради уредност
Полн список ќе најдете во ресурсната податотека.

World Register of Marine Species

Animalia
Mollusca
Bivalvia
Venerida
Veneridae
Скратени се уште 141 варијанти заради уредност
Полн список ќе најдете во ресурсната податотека.