dcsimg

Oculimacula yallundae ( French )

provided by wikipedia FR

Oculimacula yallundae est une espèce de champignons ascomycètes de l'ordre des Helotiales.

C'est la forme téléomorphe (forme sexuée) d'un champignon phytopathogène qui cause des maladies du type pourriture racinaire chez diverses espèces de graminées, notamment des céréales. Il est responsable en particulier du piétin-verse, importante maladie cryptogamique du blé. Il existe deux pathotypes principaux de ce champignon dans les populations naturelles : le type W et le type R. Le premier est habituellement plus virulent chez les plantules de blé que chez celles du seigle tandis que le second est aussi pathogène chez les deux espèces[2].

Synonymes

Selon Catalogue of Life (12 novembre 2015)[1] :

 • Cercosporella herpotrichoides Fron 1912,
 • Helgardia herpotrichoides (Fron) Crous & W. Gams 2003 (anamorphe - forme asexuée),
 • Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton 1973 (anamorphe),
 • Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotrichoides (Fron) Deighton 1973,
 • Ramulispora herpotrichoides (Fron) Arx 1983,
 • Ramulispora herpotrichoides var. herpotrichoides (Fron) Arx 1983,
 • Tapesia yallundae Wallwork & Spooner 1988 (basionyme),
 • Tapesia yallundae var. yallundae Wallwork & Spooner 1988.

Morphologie

Oculimacula yallundae produit deux types de mycéliums, l'un végétatif, brun-jaune, linéaire et ramifié, l'autre sombre et formant des amas (stromas). Les conidiophores sont simples ou peu ramifiés. Les conidies (de 1,5 à 3,5 sur 37 à 70 μm) sont hyalines, incurvées et comptent en général de cinq à sept cellules. Les mycéliums stromatiques à sclérotes ou pseudo-sclérotes, d'abord blanc à brun-jaunâtre, devenant brun foncé par la suite, peuvent également se rencontrer sur les lésions des plantes infectées[3].

Des apothécies noires, de 0,2 à 0,5 mm de diamètre, se forment à la base des chaumes des plantes-hôtes. Les apothécies contiennent des asques cylindriques à fusoïdes, de 35 à 38 μm sur 5,9 à 7,4 μm. Les ascospores sont hyalines, fusoïdes, 0-1 cloisonnées, à une extrémité arrondie, et d'une taille moyenne de 8,9 µm (de 7,4 à 10,3) sur 2,07 µm (de 1,95 à 2,34)[4].

Notes et références

 1. a et b Catalogue of Life, consulté le 12 novembre 2015
 2. (en) « Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotrichoides CBS 494.80 », Genozymes project (consulté le 12 novembre 2015).
 3. (en) M.V. Wiese, Compendium of wheat diseases, American Phytopathological Society, 1987, 124 p..
 4. (en) A. Andrade, « Identification of Tapesia yallundae Wallwork & Spooner, Teleomorph of Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton var. herpotrichoides , the Causal Agent of Eyespot of Wheat in Southern Chile », Agricultura Técnica (Chili), vol. 65, no 3,‎ 2005, p. 306–311 (DOI , lire en ligne).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Oculimacula yallundae: Brief Summary ( French )

provided by wikipedia FR

Oculimacula yallundae est une espèce de champignons ascomycètes de l'ordre des Helotiales.

C'est la forme téléomorphe (forme sexuée) d'un champignon phytopathogène qui cause des maladies du type pourriture racinaire chez diverses espèces de graminées, notamment des céréales. Il est responsable en particulier du piétin-verse, importante maladie cryptogamique du blé. Il existe deux pathotypes principaux de ce champignon dans les populations naturelles : le type W et le type R. Le premier est habituellement plus virulent chez les plantules de blé que chez celles du seigle tandis que le second est aussi pathogène chez les deux espèces.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Oculimacula yallundae ( Polish )

provided by wikipedia POL

Oculimacula yallundae (Wallwork & Spooner) Crous & W. Gams) – gatunek grzybów z klasy patyczniaków (Helotiales)[1]. Wraz z gatunkiem Oculimacula acuformis wywołują chorobę o nazwie łamliwość źdźbła zbóż[2].

Systematyka i nazewnictwo

Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Incertae sedis, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi[1].

Po raz pierwszy takson ten zdiagnozowali w 1988 r. H. Wallwork i B.M. Spooner nadając mu nazwę Tapesia yallundae. Obecną, uznaną przez Index Fungorum nazwę nadali mu w 2003 r. P.W. Crous i W. Gams, przenosząc go do rodzaju Oculimacula[1].

Synonimy nazwy naukowej[3]:

 • Cercosporella herpotrichoides Fron 1912
 • Helgardia herpotrichoides (Fron) Crous & W. Gams 2003
 • Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton 1973
 • Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton 1973 var. herpotrichoides
 • Ramulispora herpotrichoides (Fron) Arx 1983
 • Ramulispora herpotrichoides (Fron) Arx 1983 var. herpotrichoides
 • Tapesia yallundae Wallwork & Spooner 1988
 • Tapesia yallundae Wallwork & Spooner 1988 var. yallundae

Anamorfą jest Helgardia herpotrichoides (Fron) Crous & W. Gams 2003. Opisano ją jako odrębny gatunek, później okazało się, że jest to bezpłciowa morfa gatunku Oculimacula yallundae, tak więc obecnie jest to synonim tego gatunku[1].

Morfologia i rozmnażanie

Grzyb mikroskopijny. Tworzy żółtobrązową grzybnię o strzępkach prostych i rozgałęzionych. Wyrastają na niej proste lub słabo rozgałęzione konidiofory. Zarodniki konidialne mają rozmiar 1,5-3,5 × 37-70 μm, są bezbarwne, zakrzywione i zbudowane z 5-7 komórek[4].

Morfa rozmnażająca się płciowo (teleomorfa) zimuje na obumarłych, pozostających na polu resztkach źdźbeł zbóż. Wiosną z grzybni wyrastają czarne apotecja o średnicy 0,2-0,5 mm. Zawierają worki o kształcie od cylindrycznego do wrzecionowatego, i długości 35-38 μm, Powstają w nich bezbarwne, wrzecionowate askospory o rozmiarach 7,4-10,3 × 1,95-2,34 μm, Mają zaokrąglony koniec, 0-1 przegród, Skleroty początkowo o barwie od białej do żółtej, później ciemnobrązowej[5].

Infekcji pierwotnej dokonują zarówno konidia, jak i askospory, a także grzybnia i sklerocja[2].

Gatunki podobne

Do niedawna jeszcze nie rozróżniano gatunków Oculimacula acuformis i O. yallundae. Odróżniają się kształtem i wielkością konidiów, szybkością wzrostu grzybni i innymi cechami. Ich rozróżnienie czasami jest trudne, wykazują bowiem dużą wewnątrzgatunkową zmienność. W przypadkach spornych rozróżnia się je genetycznie metodą PCR z użyciem specyficznych gatunkowo starterów[2].

Występowanie

Występuje na wszystkich kontynentach poza Antarktydą[6].

Pasożyt i saprotrof rozwijający się na następujących gatunkach roślin: Aegilops cylindrica, Aegilops ovata, Aegilops sp., Aegilops triuncialis, Agropyron cristatum, Agropyron dasystachyum, Agropyron inerme, Agropyron repens, Agropyron riparium, Agropyron sp., Avena fatua, Avena sativa, Avena sp., Balsamorhiza sp., Bromus carinatus, Bromus inermis, Bromus japonicus, Bromus sterilis, Bromus tectorum, Delphinium sp., Festuca idahoensis, Hordeum distichon, Hordeum vulgare, Koeleria cristata, Lithospermum ruderale, Lomatium triternatum, Poa sandbergii, Poa secunda, Secale cereale, Sitanion hystrix, Trisetum aestivum, Triticum aestivum, Triticum dicoccum, Triticum durum, Triticum monococcum, Triticum sp., Triticum spelta, Triticum vulgare[7].

Przypisy

 1. a b c d Index Fungorum (ang.). [dostęp 2016-07-023].
 2. a b c red.: Selim Kryczyński i Zbigniew Weber: Fitopatologia. Tom 2. Choroby roślin uprawnych. Poznań: PWRiL, 2011, s. 391-393. ISBN 978-83-09-01077-7.
 3. Species Fungorum (ang.). [dostęp 2016-07-25].
 4. Slopek, Stephen W.; Brent Fletcher; Ted J. Labun (1990). "First report of eyespot Pseudocercosporella herpotrichoides in wheat in the Prairie Provinces"(PDF). Can. Plant Dis. Surv. 70 (2): 119–121
 5. Ginns, J. (1986). Compendium of plant diseases and decay fungi in Canada, 1960-1980. Canadian Government Publishing Centre, Ottawa, Canada. s. 416
 6. Gac, M. L.; F. Montfort; N. Cavelier; A. Sailland (1996). "Comparative study of morphological, cultural and molecular markers for the characterization ofPseudocercosporella herpotrichoides isolates". Journal European Journal of Plant Pathology 102 (4): 325–337
 7. Fungal Databases. [dostęp 2016-07-25].
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
original
visit source
partner site
wikipedia POL

Oculimacula yallundae: Brief Summary ( Polish )

provided by wikipedia POL

Oculimacula yallundae (Wallwork & Spooner) Crous & W. Gams) – gatunek grzybów z klasy patyczniaków (Helotiales). Wraz z gatunkiem Oculimacula acuformis wywołują chorobę o nazwie łamliwość źdźbła zbóż.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
original
visit source
partner site
wikipedia POL

Oculimacula yallundae ( Swedish )

provided by wikipedia SV

Oculimacula yallundae är en svampart[1] som först beskrevs av Wallwork & Spooner, och fick sitt nu gällande namn av Crous & W. Gams 2003 (tidigare Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotrichoides, anamorf, och Tapesia yallundae, teleomorf). Oculimacula yallundae ingår i släktet Oculimacula, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.[7][8] Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.[7] Oculimacula yallundae är en skadegörare på stråsäd, framförallt vete och kallas då för stråknäckare.[9]

Källor

 1. ^ [a b] Crous, P.W.; Groenewald, J.Z.; Gams, W. (2003) Eyespot of cereals revisited: ITS phylogeny reveals new species relationships, In: Eur. J. Pl. Path. 109(8):841–850
 2. ^ Wallwork, H.; Spooner, B.M. (1988) Tapesia yallundae - the teleomorph of Pseudocercosporella herpotrichoides, In: Trans. Br. mycol. Soc. 91(4):703–705
 3. ^ Wallwork & Spooner (1988) , In: Trans. Br. mycol. Soc. 91(4):703
 4. ^ Arx (1983) , In: Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 86(1):36
 5. ^ [a b] Deighton (1973) , In: Mycol. Pap. 133:46
 6. ^ Fron (1912) , In: Annales Sci. agron., Paris, 4 Série 1:11
 7. ^ [a b] Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (27 april 2011). ”Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.”. Species 2000: Reading, UK. http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/oculimacula+yallundae/match/1. Läst 24 september 2012.
 8. ^ Species Fungorum. Kirk P.M., 2010-11-23
 9. ^ Hans Olvång och Eva Twengström (2002). ”Stråknäckare”. Faktablad om växtskydd 17J. http://www.slu.se/globalassets/.gamla_strukturen/externwebben/nl-fak/ekologi/vaxtskydd/faktablad/faktablad_om_vaxtskydd_17j.pdf. Läst 16 oktober 2016. Arkiverad 5 oktober 2016 hämtat från the Wayback Machine.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia författare och redaktörer
original
visit source
partner site
wikipedia SV

Oculimacula yallundae: Brief Summary ( Swedish )

provided by wikipedia SV

Oculimacula yallundae är en svampart som först beskrevs av Wallwork & Spooner, och fick sitt nu gällande namn av Crous & W. Gams 2003 (tidigare Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotrichoides, anamorf, och Tapesia yallundae, teleomorf). Oculimacula yallundae ingår i släktet Oculimacula, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. Oculimacula yallundae är en skadegörare på stråsäd, framförallt vete och kallas då för stråknäckare.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia författare och redaktörer
original
visit source
partner site
wikipedia SV