Parvimolge townsendi ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Parvimolge townsendi là một kỳ giông thuộc họ Plethodontidae. Chúng là đại diện duy nhất của chi Parvimolge và là loài đặc hữu của México. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, và các đồn điền. Chúng hiện đang bị đe dọa hoặc tuyệt chủng[3]mất môi trường sống.

Chú thích

  1. ^ Parra Olea, G. & Wake, D. (2008). “Parvimolge townsendi”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2015.2. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 27 tháng 8 năm 2015.
  2. ^ Dunn, 1922
  3. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012.

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • Frost, Darrel R. 2007. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 5.2 (15 tháng 7 năm 2008). Parvimolge. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.php. American Museum of Natural History, New York, USA. (Truy cập: 1 tháng 8 năm 2008).
  • AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. [web application]. 2008. Berkeley, California: Parvimolge. AmphibiaWeb, available at http://amphibiaweb.org/. (Truy cập: 1 tháng 8 năm 2008).


Hình tượng sơ khai Bài viết Bộ Có đuôi này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Parvimolge townsendi: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Parvimolge townsendi là một kỳ giông thuộc họ Plethodontidae. Chúng là đại diện duy nhất của chi Parvimolge và là loài đặc hữu của México. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, và các đồn điền. Chúng hiện đang bị đe dọa hoặc tuyệt chủng vì mất môi trường sống.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI