dcsimg
Image of Lance-Leaf Greenbrier
Creatures » » Plants » » Greenbriar Family »

Lance Leaf Greenbrier

Smilax maritima Feay ex Alph. Wood

Smilax maritima

provided by wikipedia EN

Smilax maritima is a North American species of plants native to the southeastern United States from Texas to North Carolina.[1][2][3]

Smilax maritima is a branching vine up to 150 cm (60 inches) tall. Berries are black with a waxy coating.[4]

References

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Smilax maritima: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Smilax maritima is a North American species of plants native to the southeastern United States from Texas to North Carolina.

Smilax maritima is a branching vine up to 150 cm (60 inches) tall. Berries are black with a waxy coating.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Smilax maritima ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Smilax maritima là một loài thực vật có hoa trong họ Smilacaceae. Loài này được Feay ex Alph.Wood miêu tả khoa học đầu tiên năm 1861.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Smilax maritima. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Bộ Loa kèn này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Smilax maritima: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Smilax maritima là một loài thực vật có hoa trong họ Smilacaceae. Loài này được Feay ex Alph.Wood miêu tả khoa học đầu tiên năm 1861.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI