dcsimg
Image of False porcupine bush
Creatures » » Plants » » Angiosperms » » Coffee Family »

False Porcupine Bush

Pyrostria bibracteata (Baker) Cavaco

Description

provided by Flora of Zimbabwe
Shrub or small tree. Leaves opposite, more or less broadly elliptic, up to 13.5 cm long, stiffly papery or somewhat leathery, hairless, sometimes with hairtuft domatia below; margin entire. Flowers in up to 30-flowered umbels, yellowish-cream, small. Fruit round, 5-8 mm in diameter, yellow when ripe, edible.
license
cc-by-nc
copyright
Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings
bibliographic citation
Hyde, M.A., Wursten, B.T. and Ballings, P. (2002-2014). Pyrostria bibracteata (Baker) Cavaco Flora of Zimbabwe website. Accessed 28 August 2014 at http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/species.php?species_id=156060
author
Mark Hyde
author
Bart Wursten
author
Petra Ballings
original
visit source
partner site
Flora of Zimbabwe

Worldwide distribution

provided by Flora of Zimbabwe
Kenya, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Madagascar and the Seychelles.
license
cc-by-nc
copyright
Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings
bibliographic citation
Hyde, M.A., Wursten, B.T. and Ballings, P. (2002-2014). Pyrostria bibracteata (Baker) Cavaco Flora of Zimbabwe website. Accessed 28 August 2014 at http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/species.php?species_id=156060
author
Mark Hyde
author
Bart Wursten
author
Petra Ballings
original
visit source
partner site
Flora of Zimbabwe

Pyrostria bibracteata ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Pyrostria bibracteata là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được (Baker) Cavaco miêu tả khoa học đầu tiên năm 1968.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Pyrostria bibracteata. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến tông thực vật Vanguerieae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Pyrostria bibracteata: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Pyrostria bibracteata là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được (Baker) Cavaco miêu tả khoa học đầu tiên năm 1968.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI