dcsimg

Asiatisk løve ( Norwegian )

provided by wikipedia NN

Asiatisk løve (Panthera leo persica) er den einaste nolevande underarten av løve (Panthera leo) som lever vilt utanfor Afrika. I dag finst asiatiske løver berre i Gir-skogen nasjonalpark vest i India. Tidlegare levde dei i eit større område i Sørvest-Asia. og før det igjen så langt vest som til Hellas og Nord-Afrika.[1]

 src=
Asiatisk holøve

Skildring

 src=
Asiatisk hannløve

Asiatisk løve skil seg frå den afrikanske gjennom mindre storleik, forskjellar i hårdekket, hudfoldar under magen og utforminga av kraniet.

Hoene er normalt 140-175 cm lange veg ca. 120-180 kg. Hannane er 170-250 cm lange og veg ca. 150-250 kg.[2]

Asiatisk løve skil seg anatomisk gjennom utforminga av skallen. Asiatiske løver har to små hol på kvar side av skallen til nervebanar og blodkar til augo. Hjå afrikanske løver har skallen berre eitt hol på kvar side. Langs lengderetningen på magen har asiatiske løver typisk fleire hudfoldar, noko som er uvanleg hjå den afrikanske.[2]

 src=
Typiske mankedekke på asiatisk løvehann.

Asiatisk hannløve har eit større mankedekke enn den afrikanske løva, med meir hår på halen og olbogen av framfoten.[3] Håret oppå hovudet er derimot kortare. Ein kan dermed sjå øyrene til hannløva, medan manken dekkjer dei hjå den afrikanske løva.[2]

Levesett

Løvene lever i små flokkar, typisk ein eller to hann og to-tre hoer saman. Både desse og territoria deira er mindre enn dei til afrikanske løver.[2]

Asiatisk løve tek gjerne store byttedyr som vassbøffel, villsvin, hjort og antilope, men det vanlegaste byttedyret deira er den vesle aksishjorten.[4] Dei tek også husdyr som storfe, noko som har skapt konflikt med lokalbefolkninga.[2]

Gjennomsnittsalderen er 17-18 år blant holøver, medan hannane gjerne blir rundt 16 år gamle. Ei slik levetid enn er lengre enn den til afrikanske løver.[2]

Fostertida er 100-119 dagar, med eit gjennomsnitt på 103 dagar. Løveungar blir vaksne etter 18 månader til 2 år.[2]

Leveområde

 src=
Holøve i Gujarat.

Då asiatisk løve blei vitskapleg klassifisert i 1826 skildra ein eit eksemplar frå Persia, følgd av eit frå Panjab og eit frå Basra-provinsen. Jakt med skytevåpen stod bak ein sterk tilbakegang, og ved slutten av 1800-talet var løvene utrydda i Tyrkia. I 1963 blei den siste flokken drepen i Iran. Det store utbreiingsområdet deira i India skrumpa inn til nawaben av Junagarh sitt jaktreservat i Gir-skogen i Gujarat.[2] Dette er ein teakskog som også inneheld kratt og småskog. Ein del løver har slått seg til i nærliggjande område (Girnar, Bali Tana og ved kysten) ettersom skogen er full.[1]

Populasjon

Etter at asiatisk løve fekk status som «kritisk truga» i 2000 har bestanden vore stabil, og hovudtrugsmålet mot dyra er det låge talet på dei og det at det berre finst éin populasjon. Ei teljing i 2004 fann 327 individ i den verna Gir-skogen. Det er gjort forsøk på å etablera koloniar for å sikra underarten mot plutseleg sjukdom eller katastrofar.[1] Det finst rundt 80 individ i fangenskap, men desse har liten genetisk variasjon.[2]

Kjelder

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Breitenmoser, U., Mallon, D.P., Ahmad Khan, J. & Driscoll, C., Panthera leo ssp. persica (2008), IUCN Red List, Version 2012.2. . Henta 19. juni 2013.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 Asiatic Lions - Panthera leo persica, tigerhomes.org
  3. Pocock, R. I. (1939). The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia. – Volume 1. Taylor and Francis Ltd., London. pp. 212–222
  4. Johnsingh, A.J.T. and R. Chellam. (1991). Asiatic lions. pp. 92–93 in: Seidensticker, J., Lumpkin, S. and F. Knight. (eds.) Great Cats. London, Merehurst. Oppgjeve av Engelsk Wikipedia.

Bakgrunnsstoff

Commons-logo.svg Commons har multimedia som gjeld: Asiatisk løve
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia NN

Asiatisk løve: Brief Summary ( Norwegian )

provided by wikipedia NN

Asiatisk løve (Panthera leo persica) er den einaste nolevande underarten av løve (Panthera leo) som lever vilt utanfor Afrika. I dag finst asiatiske løver berre i Gir-skogen nasjonalpark vest i India. Tidlegare levde dei i eit større område i Sørvest-Asia. og før det igjen så langt vest som til Hellas og Nord-Afrika.

 src= Asiatisk holøve
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia NN

Asiatisk løve ( Norwegian )

provided by wikipedia NO
Asiatisk løve Asiatisk løvinne
Asiatisk løvinne Vitenskapelig(e)
navn
: Panthera leo persica Alt. navn: persisk løve, indisk løve, orientalsk løve m.m. Artstilhørighet: løver, kattefamilien, rovdyr Rødlistestatus: ver 3.1
CR - Kritisk truet

CR — Kritisk truet[1] ver 3.1 (2001)

Habitat: kratt- småskog og teakskog Utbredelse: se kartet Utbredelseskart for Asiatisk løve
Utbredelse av asiatisk løve i India

Asiatisk løve (Panthera leo persica) er den eneste nålevende underarten av løve (Panthera leo) som holder til utenfor Afrika, nærmere bestemt i Asia.

Beskrivelse

 src=
Asiatisk hannløve

Asiatisk løve skiller seg fra de afrikanske gjennom å være gjennomgående noe mindre. Løvinnene veier normalt ca. 120-180 kg, hannene ca. 150-250 kg. Lengden er henholdsvis 140-175 cm hos hunner og 170-250 cm hos hanner.

Asiatisk løve har også en rikere behåring på haledusken og mer behåring på albuene, samt hudfolder i lengderetningen på magen. Hannene har dessuen mindre rik mankeprakt enn sine afrikanske artsfrender. Anatomisk er det også en forskjell på skallen. Asiatiske løver har to små hull på hver side av skallen som gir passasje til nervebaner og blodkar til øynene, mens afrikaske løver bare har ett hull på hver side. Det er også genetiske forskjeller, men disse er relativt små.

Asiatiske hannløver har mindre harem (ofte bare 2-3 hunner) og territorier enn sine afrikanske slektninger.

Utbredelse

I Asia finnes det nå løver kun i et svært begrenset område i delstaten Gujarat i India, nærmere bestemt i Gir Forest-reservatet på grensen mellom Junaghad og Amreli. I tidligere tider fantes det løver fra Hellas i vest til sentrale strøk av India i øst.

Asiatiske løver trives helst i kratt- og småskog, samt teakskog.

Levetid

Asiatiske løver lever lenger enn sine afrikanske artsfrender. Gjennomsnittsalderen er 17-18 år blant løvinner, men det finnes eksempler på at de kan bli nærmere 21 år gamle. Hannene blir gjerne omkring 16 år gamle.

Status og trusler

I 2000 estimerte IUCN/SSC Cat Specialist Group ( Nowell, K., Breitenmoser, U., Breitenmoser, C. & Jackson, P.) at totalbestanden av asiatisk løve var på omkring 250 voksne individer, samtidig som den fikk endret status fra truet til kritisk truet (CR C2a(ii) ver 3.1 (2001)). Underarten står også på CITES Appendix I liste over truete arter.

Referanser

Kilder

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO

Asiatisk løve: Brief Summary ( Norwegian )

provided by wikipedia NO

Asiatisk løve (Panthera leo persica) er den eneste nålevende underarten av løve (Panthera leo) som holder til utenfor Afrika, nærmere bestemt i Asia.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO