dcsimg
Creatures » » Plants » » Angiosperms » » Rushes »

Juncus decipiens (Buch.) Nakai

Juncus decipiens ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Juncus decipiens là một loài thực vật có hoa trong họ Juncaceae. Loài này được (Buchenau) Nakai mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Juncus decipiens. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến Họ Bấc này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Juncus decipiens: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Juncus decipiens là một loài thực vật có hoa trong họ Juncaceae. Loài này được (Buchenau) Nakai mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

골풀 ( Korean )

provided by wikipedia 한국어 위키백과

골풀골풀과의 여러해살이풀로 학명은 Juncus decipiens이다.

분포

한국·중국·타이완·북아메리카에 분포한다.

특징

높이는 1m 정도이다. 뿌리줄기는 가로 뻗으며 마디 사이는 짧고 줄기는 원기둥꼴이며 납작하다. 잎은 없고 줄기의 하부에 비늘조각 모양의 암갈색 잎집이 있을 뿐이다. 꽃은 다수화로서 성기게 나고 맨 아래 꽃턱잎은 원기둥꼴로 곧게 서며 끝이 날카롭고 길이는 약 10~25cm이며 줄기와 같다. 꽃이 작고 3개의 수술은 꽃뚜껑보다 짧고 꽃밥은 꽃실과 거의 같은 길이다. 꽃은 갈록색으로서 5-6월에 핀다.

이용

줄기는 어레미를 만드는 데 쓰고 골 속은 약용한다.

외부 링크

Heckert GNU white.svgCc.logo.circle.svg 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다.
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia 작가 및 편집자