dcsimg

Description

provided by eFloras
Basal leaves 8--25, glabrous; petiole 1--3.6 cm, narrowly vaginate at base; leaf blade linear to lanceolate, 0.8--1.5 cm × 2--4 mm, base attenuate, margin entire, apex obtuse. Scapes 1--3, more than 2 cm, elongating to 4.5 cm in fruit, glabrous. Flowers solitary, ca. 1 cm in diam. Sepals 5, broadly ovate or orbicular-ovate, 2--3 mm, subleathery, glabrous, persistent. Petals 9--11, lanceolate-linear, 4.5--5.5 × 0.8--1.2 mm, apex acute. Anthers elliptic, 0.3--0.5 mm. Aggregate fruit broadly ovoid, ca. 6 mm in diam.; achenes subfusiform, ca. 1.8 × 0.8 mm, glabrous. Persistent style ca. 0.6 mm. 2n = 16*.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 6: 435 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Distribution

provided by eFloras
W Sichuan, NW Yunnan (Zhongdian Xian).
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 6: 435 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Habitat

provided by eFloras
* Alpine meadows, grassy slopes; 3400--4300 m.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 6: 435 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Oxygraphis tenuifolia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Oxygraphis tenuifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Mao lương. Loài này được W.E. Evans mô tả khoa học đầu tiên năm 1921.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Oxygraphis tenuifolia. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết về chủ đề tông mao lương Ranunculeae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Oxygraphis tenuifolia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Oxygraphis tenuifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Mao lương. Loài này được W.E. Evans mô tả khoa học đầu tiên năm 1921.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

小鸦跖花 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Oxygraphis tenuifolia
W. E. Evans

小鸦跖花学名Oxygraphis tenuifolia)为毛茛科鸦跖花属下的一个种。

参考文献

扩展阅读

小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

小鸦跖花: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

小鸦跖花(学名:Oxygraphis tenuifolia)为毛茛科鸦跖花属下的一个种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑