Description

provided by eFloras
Trees 4-12 m tall, evergreen; bark brown. Branchlets pubescent and glandular when young, glabrescent. Leaves 3-5-foliolate; petiole 2.5-6 cm; petiolules 0.5-2 cm; leaflets obovate-elliptic to obovate or oblong to elliptic, thickly papery, both surfaces shiny, abaxially yellow glandular, base cuneate, margin entire or sometimes apically crenulate dentate, apex acuminate, acute, or obtuse; central leaflet 5-20 2.5-8.5 cm. Panicles terminal, lax, 9-18 cm, densely yellowish brown pubescent. Calyx 2-3 mm, rudimentarily dentate, densely yellowish brown pubescent, glandular. Corolla yellowish, 6-8 mm, 2-lipped, 5-lobed, outside pubescent and glandular. Stamens exserted. Ovary glandular. Fruiting calyx truncate. Fruit black, obovoid to globose, ca. 8 mm in diam. Fl. May-Jul, fr. Aug-Sep.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 17: 29 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Distribution

provided by eFloras
Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hunan, Jiangxi, Taiwan, Xizang, Yunnan, Zhejiang [India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Thailand]
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 17: 29 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Habitat

provided by eFloras
200-1700 m.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 17: 29 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Vitex quinata ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Vitex quinata là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được (Lour.) F.N.Williams miêu tả khoa học đầu tiên năm 1905.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Vitex quinata. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết về phân họ hoa môi Viticoideae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Vitex quinata: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Vitex quinata là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được (Lour.) F.N.Williams miêu tả khoa học đầu tiên năm 1905.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

山牡荆 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Vitex quinata
(Lour.) F. N. Williams, 1905

山牡荆学名Vitex quinata),又名乌甜树山埔姜马鞭草科牡荆属下的一个种。

参考文献

扩展阅读

小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

山牡荆: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

山牡荆(学名:Vitex quinata),又名乌甜树、山埔姜为马鞭草科牡荆属下的一个种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑