dcsimg
Creatures » » Plants » » Angiosperms » » Umbellifers »

Prangos cachroides (Schrenk) Pimenov & V. N. Tikhom.

Description

provided by eFloras
Plants 30–60 cm. Taproot ca. 1 cm thick. Stem sparsely hispid, especially lower parts. Basal leaf blades oblong, 10–30 × 3–5 cm, 3–4-pinnate; pinnae 6–7 pairs, oblong-ovate; ultimate segments linear, 6–13 × 0.5–1 mm, hispid, entire. Umbels 3–6 cm across; peduncles 3–8 cm; bracts 5–7, linear, 3–10 mm, unequal, hispid; rays 4–6, 1.5–3 cm, subequal; bracteoles 5–7, linear, 2–6 mm, unequal, hispid; pedicels 10–20, 3–5 mm, elongating to 10 mm in fruit. Petals white, glabrous. Ovary densely white hispid. Fruit subspherical, 4–7 × 6–10 mm, hispid when young, becoming smooth; ribs all inconspicuous. Fl. May, fr. Jun.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 14: 59 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Distribution

provided by eFloras
W Xinjiang [Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan].
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 14: 59 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Habitat

provided by eFloras
Desert grasslands, semi-stable sands and gravels; 400–900 m.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 14: 59 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Prangos cachroides ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Prangos cachroides là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được (Schrenk) Pimenov & V.N. Tikhom. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1983.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Prangos cachroides. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết chủ đề phân họ Cần này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Prangos cachroides: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Prangos cachroides là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được (Schrenk) Pimenov & V.N. Tikhom. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1983.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI