Oxvari qumilanı ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ

Oxvari qumilanı- (lat. Serpentes) — sürünənlər sinfinə aiddir.

Qısa təsviri

Bədəni üst tərəfdən zeytuni-boz, qum və ya qonur rəngdədir. Bel sütunun yanı ilə qonur-qəhvəyi və ya boz -qonur 2 uzununa zolaq keçir. Bədən və başın yanları ilə nisbətən açıq rəngli zolaq uzanır. Bəzi nümayəndələri naxışsız olur. Qarnının ön tərəfi sarımtıl olub, zəif nəzərə çarpan boz, qəhvəyi və ya zeytuni-boz xallara malikdir. Qarnının arxa tərəfi ağdır. Qarın qalxancıqları 168-204, quyruqaltı qalxancıqlar isə 71-114 ədəddir.

Yayılması

Qazaxıstanın cənub hissəsində və Orta Asiyadan Cənubi Monqolustan, şimali-qərbi Çin, pakistan, Əfqanıstan, İran və qərbdə Cənubi Qafqazda yayılmışdır. Respublika üçün çox nadir növdür. Azərbaycanda bu növün Naxçıvan MR-nın Culfa rayonunun Kərimquludizə kəndi ətrafında 2 fərdi tapılıb (Darevski J.S., 1959, Şerbak N.N., 1974).

Yaşama yeri və həyat tərzi

Yovşan və şoranotlu kolluqları olan daşlı yamaclara bağlıdır. Sığınacaq yeri kimi gəmirici və kərtənkələ yuvalarından, daşların altındakı boşluqlardan, səhra kollarının sıx pöhrələrindən istifadə edir. Növün həyat tərzi öyrənilməyib.

Sayı

Respublika üçün çox nadir növdür.

Mühafizə statusu

Azərbaycanda arealının şimal-şərq kənarında yayılmış növ olub, haqqında kifayət qədər məlumat olmayan (Data Deficient) növ statusu ilə Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitabının ikinci nəşrinə 2013 daxil edilmişdir.

Ədəbiyyat

  • Алекперов А.М. Земноводные и пресмыкающиеся Азербайджана. Изд-во «Элм». Баку, 1978, 264 с.
  • Azərbaycanın heyvanlar aləmi. III cild, Onurğalılar, Elm nəşriyyatı, 2004, 619 səh.
  • Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II cild, Fauna, Şərq-Qərb nəşriyyatı, Bakı, 2013
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ

Oxvari qumilanı: Brief Summary ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ

Oxvari qumilanı- (lat. Serpentes) — sürünənlər sinfinə aiddir.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ