Image of island glorybush
Creatures » » Plants » » Melastomes »

Island Glorybush

Trembleya phlogiformis DC.

Distribution ( Portuguese )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidade Estadual de CAMPINAS
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Trembleya phlogiformis ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Trembleya phlogiformis là một loài thực vật có hoa trong họ Mua. Loài này được DC. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1828.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Trembleya phlogiformis. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến họ Mua (Melastomataceae) này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Trembleya phlogiformis: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Trembleya phlogiformis là một loài thực vật có hoa trong họ Mua. Loài này được DC. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1828.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI