Comments

provided by eFloras
This species is very similar to Sida rhombifolia. It differs in having a hirsute filament tube and 6-8 mericarps per flower, while S. rhombifolia has a glabrous filament tube and 8-10 mericarps. It has been confused with S. fallax Walpers, described from Hawaii. The treatment of the taxa included within this species has varied greatly between all the accounts that have dealt with them. Four varieties are tentatively accepted here but as with S. rhombifolia there is a need for much more detailed studies.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 12: 270, 272 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Description

provided by eFloras
Subshrub or shrubs erect, 1-2 m tall. Branchlets thin, stellate pilose. Stipules subulate, usually shorter than petiole; petiole 2-8 mm, stellate pilose; leaf blade obovate, ovate, ovate-lanceolate, or nearly orbicular, 2-5 × 0.3-3 cm, abaxially stellate velutinous, adaxially stellate pilose, base rounded to cuneate, margin regularly dentate to crenately serrulate, apex acute to rounded. Flowers solitary, axillary. Pedicel to 3 cm, articulate in distal 1/2, densely stellate tomentose. Calyx cup-shaped, 6-8 mm, stellate tomentose, lobes triangular. Corolla yellow, ca. 1 cm in diam.; petals obovate, ca. 1 cm. Filament tube 4-5 mm, hirsute. Schizocarp subglobose; mericarps 6-8, ca. 3 mm, hairy, apex 2-awned. Fl. Jul-Dec.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 12: 270, 272 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Habitat & Distribution

provided by eFloras
Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Jiangxi, Taiwan, Yunnan [India, Thailand, Vietnam].
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 12: 270, 272 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Sida alnifolia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Sida alnifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ. Loài này được L. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1753.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Sida alnifolia. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Sida alnifolia  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Sida alnifolia


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến tông thực vật Malveae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Sida alnifolia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Sida alnifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ. Loài này được L. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1753.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

桤叶黄花稔 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Sida alnifolia

桤叶黄花稔学名Sida alnifolia),为锦葵科黄花稔属下的一个植物种。[1]

参考资料

  1. ^ 桤叶黄花稔 Sida alnifolia L.. 中国植物物种信息数据库. [2013-01-15].


小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

桤叶黄花稔: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

桤叶黄花稔(学名:Sida alnifolia),为锦葵科黄花稔属下的一个植物种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑