dcsimg

Stijve moerasweegbree ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

De Stijve moerasweegbree (Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides) is een lid van de Waterweegbreefamilie. Er zijn twee ondersoorten van Baldellia ranunculoides, de Stijve moerasweegbree en de Kruipende moerasweegbree (Baldellia ranunculoides subsp. repens). Het meest opvallende verschil tussen deze twee is dat de ondersoort ranunculoides rechtopstaande stengels heeft en de ondersoort repens kruipende stengels heeft.

Stijve moerasweegbree staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als bedreigde zeldzame soort. Sinds 1950 is het voorkomen zeer sterk achteruitgegaan (75-100%). Voor monitoring in het kader van Natura 2000 wordt de plant als indicatorsoort aangemerkt als typische soort.

Beschrijving

Stijve moerasweegbree wordt 5 – 50 cm hoog. De soort bloeit met witte of paarse bloemen in juni tot en met september. Stijve moerasweegbree is een waterplant (hydrofyt). Het geslacht is altijd te onderscheiden door de karakteristieke wantsengeur bij kneuzing.

Groeiplaats

Stijve moerasweegbree staat op open, zonnige, periodiek overstroomde, matig voedselarme tot matig voedselrijke, soms zelfs iets brakke, al of niet (zwak) humeuze, zeer fosfaatarme, meestal zure maar soms ook kalkhoudende zand- en leembodems, soms op kattenklei. De plant kan ook blijvend onder water staan en vormt dan atypische, ongesteelde lijnvormige bladeren. Deze lichtminnaar groeit in moerassen, in en aan randen van allerlei wateren die zowel van natuurlijke als kunstmatig oorsprong kunnen zijn.

Verspreiding

De Atlantische soort komt noordelijk voor tot in Zuid-Scandinavië en Schotland en heeft in Nederland haar bolwerk in de Pleistocene streken en in de duinen. Ze is zeer sterk achteruitgaan, wat te wijten is aan grondwaterwinning en door de toegenomen eutrofiëring. Ze is schaduwgevoelig, verdraagt maandenlang droogvallen van haar standplaats maar bezit weinig concurrentiekracht. Insectenbezoek is schaars en naast kruisbestuiving vindt vooral zelfbestuiving plaats. De zaden worden door water of vogels verspreid.

Externe link

Bronnen

  • Deze informatie, of een eerdere versie hiervan, is deels overgenomen van de verspreidingsatlas van Floron http://www.verspreidingsatlas.nl (geraadpleegd 05-03-2016), waarvan de teksten beschikbaar zijn onder de Creative Commons licentie CC-BY-SA 3.0
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

Stijve moerasweegbree: Brief Summary ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

De Stijve moerasweegbree (Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides) is een lid van de Waterweegbreefamilie. Er zijn twee ondersoorten van Baldellia ranunculoides, de Stijve moerasweegbree en de Kruipende moerasweegbree (Baldellia ranunculoides subsp. repens). Het meest opvallende verschil tussen deze twee is dat de ondersoort ranunculoides rechtopstaande stengels heeft en de ondersoort repens kruipende stengels heeft.

Stijve moerasweegbree staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als bedreigde zeldzame soort. Sinds 1950 is het voorkomen zeer sterk achteruitgegaan (75-100%). Voor monitoring in het kader van Natura 2000 wordt de plant als indicatorsoort aangemerkt als typische soort.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL