dcsimg

Global Distribution

provided by Bibliotheca Alexandrina LifeDesk

North Africa, southwest Asia, naturalized in southwest Spain.

license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Bibliotheca Alexandrina
author
BA Cultnat
provider
Bibliotheca Alexandrina

Habitat

provided by Bibliotheca Alexandrina LifeDesk

Desert wadis, waste ground.

license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Bibliotheca Alexandrina
author
BA Cultnat
provider
Bibliotheca Alexandrina

Volutaria lippii ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Volutaria lippii là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (L.) Cass. ex Maire miêu tả khoa học đầu tiên năm 1934.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Volutaria lippii. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Volutaria lippii  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Volutaria lippii


Bài viết tông cúc Cardueae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Volutaria lippii: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Volutaria lippii là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (L.) Cass. ex Maire miêu tả khoa học đầu tiên năm 1934.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI