dcsimg

Utricularia recta ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Utricularia recta là một loài thực vật ăn thịt thuộc chi Utricularia. Nó có nguồn gốc từ Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, và Nepal.

Tham khảo

  1. ^ Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia - a taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London.
Hình tượng sơ khai Bài viết về chủ đề sinh học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Utricularia recta: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Utricularia recta là một loài thực vật ăn thịt thuộc chi Utricularia. Nó có nguồn gốc từ Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, và Nepal.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

直立狸藻 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

二名法 Utricularia recta
P.Taylor

直立狸藻學名Utricularia recta)为狸藻屬一年生小型食虫植物。其种加词recta”来源于拉丁文recte”,意为“直立”,指其直立的花茎。直立狸藻分布于不丹中国印度尼泊尔。其陆生于沼泽,海拔分布范围为900米至4000米。1859年,丹尼尔·奥利弗将其描述为瓦氏狸藻U. wallichiana变种。1968年,Krishnaier Subramanyam和班尼克(Banneker)将其改为攀梗狸藻U. scandens的变种。1986年,彼得·泰勒在进一步观察了其形态特征后将其提升为物种。[1]

参考文献

  1. ^ Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia - a taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London.

外部連結

 src= 維基共享資源中有關直立狸藻的多媒體資源  src= 維基物種中有關直立狸藻的數據

小作品圖示这是一篇狸藻科小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
狸藻属 Utricularia 列表
物种

匍匐狸藻
白花狸藻
白蓝狸藻
高山狸藻
紫水晶狸藻
安东狸藻
触角狸藻
附件狸藻
弓形狸藻
砂石狸藻
阿纳姆狸藻
阿斯普倫德狸藻
黃花狸藻
金斑狸藻
南方狸藻
巴布狸藻
比格霍爾狸藻
本杰明狸藻
本瑟姆狸藻
兩裂狸藻
双瓣狸藻
双卵狸藻
雙鱗片狸藻
布莱克曼狸藻
布兰切特狸藻
水蚤狸藻
分支狸藻
苞片狸藻
布雷密狸藻
短葶狸藻
邦廷狸藻
長距狸藻
雙裂苞狸藻
坎贝尔狸藻
刺花狸藻
塞西尔狸藻
手花狸藻
知昌狸藻
奇里比库特山狸藻
远囊狸藻
克里斯托弗狸藻
金花狸藻
盘绕狸藻
壳形狸藻
角形狸藻
角狀狸藻
有桿狸藻
肋脈狸藻
僧帽狸藻
船花狸藻
優雅狸藻
翠雀狸藻
密花狸藻
德特曼狸藻
雙岔狸藻
雙形花狸藻
邓洛普狸藻
邓斯坦狸藻
恩德雷斯狸藻

U. adpressa
U. albiflora
U. albocaerulea
U. alpina
U. amethystina
U. andongensis
U. antennifera
U. appendiculata
U. arcuata
U. arenaria
U. arnhemica
U. asplundii
U. aurea
U. aureomaculata
U. australis
U. babui
U. beaugleholei
U. benjaminiana
U. benthamii
U. bifida
U. biloba
U. biovularioides
U. bisquamata
U. blackmanii
U. blanchetii
U. bosminifera
U. brachiata
U. bracteata
U. bremii
U. breviscapa
U. buntingiana
U. caerulea
U. calycifida
U. campbelliana
U. capilliflora
U. cecilii
U. cheiranthos
U. chiakiana
U. chiribiquitensis
U. choristotheca
U. christopheri
U. chrysantha
U. circumvoluta
U. cochleata
U. cornigera
U. cornuta
U. corynephora
U. costata
U. cucullata
U. cymbantha
U. delicatula
U. delphinioides
U. densiflora
U. determannii
U. dichotoma
U. dimorphantha
U. dunlopii
U. dunstaniae
U. endresii

竖花狸藻
流蘇狸藻
坚固狸藻
中空狸藻
軟葉狸藻
佛罗里达狸藻
葉狀狸藻
福里斯特狸藻
陷阱狸藻
杏黃狸藻
叉状狸藻
加勒特狸藻
复裂狸藻
复柄狸藻
杰弗里狸藻
乔治狸藻
絲葉狸藻
禾葉狸藻
圭亚那狸藻
汉密尔顿狸藻
螺旋状狸藻
异色狸藻
异萼狸藻
欣顿狸藻
毛柄狸藻
硬刺狸藻
霍尔策狸藻
洪堡狸藻
亨特狸藻
水果狸藻
不均狸藻
切口狸藻
浮囊狸藻
弯曲狸藻
异枝狸藻
茵他侬山狸藻
包纏狸藻
杰克狸藻
詹姆森狸藻
灯芯草狸藻
卡缅斯基狸藻
肯尼利狸藻
金伯利狸藻
库蒙狸藻
裂叶狸藻
毛茎狸藻
侧花狸藻
疏鬆狸藻
蓝花狸藻
细长距狸藻
细喙狸藻
勒泰斯蒂狸藻
长梗狸藻
线形狸藻
青紫狸藻
劳埃德狸藻
长毛狸藻
長葉狸藻
巨唇狸藻

U. erectiflora
U. fimbriata
U. firmula
U. fistulosa
U. flaccida
U. floridana
U. foliosa
U. forrestii
U. foveolata
U. fulva
U. furcellata
U. garrettii
U. geminiloba
U. geminiscapa
U. geoffrayi
U. georgei
U. gibba
U. graminifolia
U. guyanensis
U. hamiltonii
U. helix
U. heterochroma
U. heterosepala
U. hintonii
U. hirta
U. hispida
U. holtzei
U. humboldtii
U. huntii
U. hydrocarpa
U. inaequalis
U. incisa
U. inflata
U. inflexa
U. intermedia
U. inthanonensis
U. involvens
U. jackii
U. jamesoniana
U. juncea
U. kamienskii
U. kenneallyi
U. kimberleyensis
U. kumaonensis
U. laciniata
U. lasiocaulis
U. lateriflora
U. laxa
U. lazulina
U. leptoplectra
U. leptorhyncha
U. letestui
U. limosa
U. linearis
U. livida
U. lloydii
U. longeciliata
U. longifolia
U. macrocheilos

巨根狸藻
马拉巴尔狸藻
莽山狸藻
曼氏狸藻
孟席斯狸藻
迈耶狸藻
小萼狸藻
小瓣狸藻
细叶狸藻
斜果狸藻
奇异狸藻
念珠狸藻
米勒狸藻
多茎狸藻
多裂狸藻
多囊狸藻
侏儒狸藻
小船狸藻
荷叶狸藻
鸟巢兰狸藻
肾叶狸藻
蓬勃狸藻
黑狸藻
赭白狸藻
牙萼狸藻
香花狸藻
橄欖狸藻
奥利弗狸藻
巴拿马狸藻
海妖女狸藻
保琳狸藻
五指狸藻
靈異狸藻
歪斜狸藻
彼得森狸藻
彼得泰勒狸藻
普岁道山狸藻
膨角狸藻
皮埃尔狸藻
普拉塔狸藻
波贝甘狸藻
波科内狸藻
柄腺狸藻
远志狸藻
延长狸藻
过去狸藻
未及狸藻
紧抱狸藻
绒毛狸藻
美丽狸藻
斑点狸藻
紫狸藻
紫蓝狸藻
微小狸藻
奎尔奇狸藻
五齿狸藻
辐射狸藻
多枝狸藻
雷纳尔狸藻

U. macrorhiza
U. malabarica
U. mangshanensis
U. mannii
U. menziesii
U. meyeri
U. microcalyx
U. micropetala
U. minor
U. minutissima
U. mirabilis
U. moniliformis
U. muelleri
U. multicaulis
U. multifida
U. myriocista
U. nana
U. naviculata
U. nelumbifolia
U. neottioides
U. nephrophylla
U. nervosa
U. nigrescens
U. ochroleuca
U. odontosepala
U. odorata
U. olivacea
U. oliveriana
U. panamensis
U. parthenopipes
U. paulineae
U. pentadactyla
U. peranomala
U. perversa
U. petersoniae
U. petertaylorii
U. phusoidaoensis
U. physoceras
U. pierrei
U. platensis
U. pobeguinii
U. poconensis
U. podadena
U. polygaloides
U. praelonga
U. praeterita
U. praetermissa
U. prehensilis
U. pubescens
U. pulchra
U. punctata
U. purpurea
U. purpureocaerulea
U. pusilla
U. quelchii
U. quinquedentata
U. radiata
U. ramosissima
U. raynalii

直立狸藻
反卷狸藻
帝王狸藻
肾形狸藻
颠倒狸藻
網紋狸藻
瑰指狸藻
硬狸藻
喙萼狸藻
怒江狸藻
桑德森狸藻
桑德威斯狸藻
攀梗狸藻
舒尔特斯狸藻
西蒙斯狸藻
單純狸藻
拟狸藻
辛格狸藻
史密斯狸藻
刺缘狸藻
旋狸藻
斯普鲁斯狸藻
斯坦菲尔德狸藻
斯蒂尼斯狸藻
星形狸藻
斯特耶马克狸藻
条纹狸藻
圓葉狸藻
冥河狸藻
苏布拉马尼亚姆狸藻
尖叶狸藻
柔嫩狸藻
极细狸藻
昆士兰狸藻
四冠狸藻
扭曲狸藻
毛叶狸藻
三色狸藻
三指狸藻
三齒狸藻
三花狸藻
三裂瓣狸藻
特鲁平狸藻
管状狸藻
溼地狸藻
独花狸藻
独叶狸藻
配偶狸藻
紫花狸藻
粘液狸藻
蛋黄狸藻
纏繞狸藻
普通狸藻
沃伯格狸藻
沃明狸藻
威爾維茨狸藻
韋斯頓狸藻
怀特狸藻

U. recta
U. reflexa
U. regia
U. reniformis
U. resupinata
U. reticulata
U. rhododactylos
U. rigida
U. rostrata
U. salwinensis
U. sandersonii
U. sandwithii
U. scandens
U. schultesii
U. simmonsii
U. simplex
U. simulans
U. singeriana
U. smithiana
U. spinomarginata
U. spiralis
U. spruceana
U. stanfieldii
U. steenisii
U. stellaris
U. steyermarkii
U. striata
U. striatula
U. stygia
U. subramanyamii
U. subulata
U. tenella
U. tenuissima
U. terrae-reginae
U. tetraloba
U. tortilis
U. trichophylla
U. tricolor
U. tridactyla
U. tridentata
U. triflora
U. triloba
U. troupinii
U. tubulata
U. uliginosa
U. uniflora
U. unifolia
U. uxoris
U. violacea
U. viscosa
U. vitellina
U. volubilis
U. vulgaris
U. warburgii
U. warmingii
U. welwitschii
U. westonii
U. wightiana

分类群
狸藻亚属
Utricularia

无囊狸藻组
康道尔狸藻组
燕子狸藻组
远囊狸藻组
葉狀狸藻節

Avesicaria
Candollea
Chelidon
Choristothecae
Foliosa

卡緬斯基狸藻節
小床狸藻组
马丁狸藻组
小型狸藻组
奇异狸藻组

Kamienskia
Lecticula
Martinia
Meionula
Mirabiles

无脚狸藻组
奧利弗狸藻组
蘭花狸藻節
毛茎狸藻组
斯普鲁斯狸藻组

Nelipus
Oliveria
Orchidioides
Setiscapella
Sprucea

斯特耶马克狸藻组
柄药狸藻组
狸藻節
囊泡狸藻组

Steyermarkia
Stylotheca
Utricularia
Vesiculina

双瓣狸藻亚属
Bivalvaria

小蛛狸藻節
澳洲狸藻節
似无囊狸藻组

Aranella
Australes
Avesicarioides

本杰明狸藻组
瓮盤狸藻節
斯基迪狸藻節

Benjaminia
Calpidisca
Enskide

劳埃德狸藻组
小狸藻组
龍骨瓣狸藻節

Lloydia
Minutae
Nigrescentes

蚌實狸藻節
圓葉狸藻節
似口狸藻组

Oligocista
Phyllaria
Stomoisia

四萼狸藻亚属
Polypompholyx

多歧聚傘狸藻節

Pleiochasia

四萼狸藻節

Polypompholyx

三叉狸藻组

Tridentaria

中國大陸、香港、澳門、台灣的食蟲植物
大陸地區

貉藻
锦地罗
長葉毛氈苔
長柱毛氈苔
盾葉毛氈苔
圓葉毛氈苔
小毛氈苔
高山捕蟲堇
野捕蟲堇

Aldrovanda vesiculosa
Drosera burmannii
Drosera indica
Drosera oblanceolata
Drosera peltata
Drosera rotundifolia
Drosera spatulata
Pinguicula alpina
Pinguicula vulgaris

奇異豬籠草
黃花狸藻
南方狸藻
長距狸藻
福里斯特狸藻
陷阱狸藻
叉狀狸藻
絲葉狸藻
禾葉狸藻

Nepenthes mirabilis
Utricularia aurea
Utricularia australis
Utricularia caerulea
Utricularia forrestii
Utricularia foveolata
Utricularia furcellata
Utricularia gibba
Utricularia graminifolia

異枝狸藻
庫蒙狸藻
莽山狸藻*
细叶狸藻
斜果狸藻
多莖狸藻
靈異狸藻*
斑点狸藻
直立狸藻

Utricularia intermedia
Utricularia kumaonensis
Utricularia mangshanensis
Utricularia minor
Utricularia minutissima
Utricularia multicaulis
Utricularia peranomala
Utricularia punctata
Utricularia recta

怒江狸藻*
攀梗狸藻
圓葉狸藻
溼地狸藻
沃伯格狸藻*
長頸古瓶子草*

Utricularia salwinensis
Utricularia scandens
Utricularia striatula
Utricularia uliginosa
Utricularia warburgii
Archaeamphora longicervia

港澳地區

锦地罗
長葉毛氈苔
盾葉毛氈苔

Drosera burmannii
Drosera indica
Drosera peltata

小毛氈苔
奇異豬籠草
黃花狸藻

Drosera spatulata
Nepenthes mirabilis
Utricularia aurea

長距狸藻
絲葉狸藻
禾葉狸藻

Utricularia caerulea
Utricularia gibba
Utricularia graminifolia

斜果狸藻
溼地狸藻

Utricularia minutissima
Utricularia uliginosa

台灣地區

锦地罗
長葉毛氈苔
盾葉毛氈苔
(†台灣本島
小毛氈苔
黃花狸藻

Drosera burmannii
Drosera indica
Drosera peltata

Drosera spatulata
Utricularia aurea

南方狸藻
長距狸藻
(可能†台灣本島
絲葉狸藻
禾葉狸藻
异枝狸藻

Utricularia australis
Utricularia caerulea

Utricularia gibba
Utricularia graminifolia
Utricularia intermedia

利維達狸藻
细叶狸藻
斜果狸藻
(侷限於金門島
圓葉狸藻
三色狸藻

Utricularia livida
Utricularia minor
Utricularia minutissima

Utricularia striatula
Utricularia tricolor

溼地狸藻
(†台灣本島
棒狀毛氈苔粉*
胞芽毛氈苔花粉*
台灣毛氈苔花粉*

Utricularia uliginosa

Droserapites clavatus
Droserapollis gemmatus
Droserapollis taiwanensis

标注: *:特有種;†:已滅絕;!外來種;?:存疑物種 参见食蟲植物列表
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

直立狸藻: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

直立狸藻(學名:Utricularia recta)为狸藻屬一年生小型食虫植物。其种加词“recta”来源于拉丁文“recte”,意为“直立”,指其直立的花茎。直立狸藻分布于不丹中国印度尼泊尔。其陆生于沼泽,海拔分布范围为900米至4000米。1859年,丹尼尔·奥利弗将其描述为瓦氏狸藻(U. wallichiana)的变种。1968年,Krishnaier Subramanyam和班尼克(Banneker)将其改为攀梗狸藻(U. scandens)的变种。1986年,彼得·泰勒在进一步观察了其形态特征后将其提升为物种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑