dcsimg

Hopea pterygota

provided by wikipedia EN

Hopea pterygota is a species of plant in the family Dipterocarpaceae. It is endemic to northern Borneo (Brunei and Sarawak).

References

  1. ^ Ashton, P. (1998). "Hopea pterygota". The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. 1998: e.T31908A9667045. doi:10.2305/IUCN.UK.1998.RLTS.T31908A9667045.en. Retrieved 21 December 2017.
"
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Hopea pterygota: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Hopea pterygota is a species of plant in the family Dipterocarpaceae. It is endemic to northern Borneo (Brunei and Sarawak).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Hopea pterygota ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hopea pterygota là một loài thực vật thuộc họ Dipterocarpaceae. Đây là loài đặc hữu của Malaysia.

Chú thích

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết Họ Dầu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Hopea pterygota: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hopea pterygota là một loài thực vật thuộc họ Dipterocarpaceae. Đây là loài đặc hữu của Malaysia.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI