dcsimg

Hopea mesuoides

provided by wikipedia EN

Hopea mesuoides is a species of plant in the family Dipterocarpaceae. It is found in Borneo.

References

  1. ^ Ashton, P. (1998). "Hopea mesuoides". The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. 1998: e.T31906A9666798. doi:10.2305/IUCN.UK.1998.RLTS.T31906A9666798.en. Retrieved 21 December 2017.
"
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Hopea mesuoides: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Hopea mesuoides is a species of plant in the family Dipterocarpaceae. It is found in Borneo.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Hopea mesuoides ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hopea mesuoides là một loài thực vật thuộc họ Dipterocarpaceae. Loài này có ở BruneiMalaysia. Loài thực vật này mặc dù có độc tố cao nhưng lại có chứa chất được cho là có khả năng chữa một số bệnh ung thư. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang xem xét lại giả thuyết này.

Ngoài ra, Hopea mesuoides còn là một nguồn thực phẩm quan trọng của thỏ Malaysia, loài này miễn nhiễm với lông tơ độc trên lá.

Chú thích

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết Họ Dầu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Hopea mesuoides: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hopea mesuoides là một loài thực vật thuộc họ Dipterocarpaceae. Loài này có ở BruneiMalaysia. Loài thực vật này mặc dù có độc tố cao nhưng lại có chứa chất được cho là có khả năng chữa một số bệnh ung thư. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang xem xét lại giả thuyết này.

Ngoài ra, Hopea mesuoides còn là một nguồn thực phẩm quan trọng của thỏ Malaysia, loài này miễn nhiễm với lông tơ độc trên lá.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI